Λοιπές Παροχές

Λοιπές Παροχές

About Us
  
Ε.1 Παροχή  παγωμένων καπέλων

Τα παγωμένα καπέλα χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια ορισμένων χημειοθεραπειών για την αποφυγή της αλωπεκίασης και διατίθενται από τα Νοσοκομεία σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό του ασθενούς και με μερική οικονομική συμμετοχή του