ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α, Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Φροντίδας

About Us
  
Η ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α προσφέρει εθελοντικά και εντελώς δωρεάν Κατ’Οίκον Νοσηλεία σε ασθενείς που χρήζουν Θεραπείας Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας. Η υπηρεσία μας αφορά ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν και έχει στόχο την εξασφάλιση ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο ή άλλο χρόνιο νόσημα. Η Θεραπευτική μας Ομάδα είναι πιστοποιημένη για τις υπηρεσίες της και αποτελείται από ειδικούς αλγολόγους, νοσηλευτές και ψυχολόγους εξειδικευμένους στον Χρόνιο Πόνο και στην Παρηγορική Φροντίδα