ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΥΓΕΙΑ"

Pet Scan

About Us
  
Το Τμήμα PET/CT του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο που λειτούργησε στην Ελλάδα το 2004, και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008. Η εξέταση PET/CT σχεδιάζεται και εκτελείται από ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων (Πυρηνικοί Ιατροί – Ακτινολόγοι – Ακτινοφυσικοί – Τεχνολόγοι), οι οποίοι έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση σε μεγάλα αντίστοιχα Κέντρα του εξωτερικού

Specialities
  • Ιδιωτικές Δομές