ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Το Νοσοκομείο «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ιδρύθηκε στις 27 Μαϊου 1953 από την Ελληνική Καθολική Εξαρχία και την Ιερά Μονή της Παμμακάριστου Θεοτόκου με σκοπό τη νοσηλεία και την ανακούφιση των ασθενών.

Το Ιατρείο Πόνου του Αναισθησιολογικού Τμήματος λειτουργεί Τρίτη και Πέμπτη 10:00 – 14:00