«Νοσηλεία» Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση

About Us
  
Η Ομάδα της Νοσηλείας σχεδιάζει, συμμετέχει και υποστηρίζει ένα σύνολο προγραμμάτων, με κεντρικό άξονα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε συνολική φροντίδα στον ασθενή, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης του ατόμου και παράλληλα να υποστηρίζουμε τα μέλη της οικογένειάς του.

Παρέχουμε δωρεάν κατ’ οίκον υπηρεσίες υγείας σε ενήλικες ασθενείς με καρκίνο, καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, μεταβολικά, νευρολογικά, ψυχικά και άλλα χρόνια νοσήματα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και δυσκολεύονται να μετακινηθούν (είτε λόγω νόσου ή λόγω ηλικίας).

Η Νοσηλεία παρέχει ΔΩΡΕΑΝ κατ’ οίκον βασική Ανακουφιστική Φροντίδα σε ενήλικες ασθενείς που ζουν με σύνθετες, πολυπαραγοντικές, πολυσυστηματικές νόσους και παράλληλα υποστηρίζει τα μέλη των οικογενειών τους που επηρρεάζονται από την νόσο.

Μέσω των προγραμμάτων που υλοποιεί, παρέχει εξατομικευμένη ποιότητα φροντίδας στους ασθενείς, συμπληρωματικά με την αγωγή από τον θεράποντα ιατρό τους, στο πλαίσιο προαγωγής της ολιστικής προσέγγισης του ατόμου προκειμένου αυτοί να ανακουφιστούν όχι μόνο από τον πόνο, αλλά και από όλα τα άλλα συμπτώματα που αντιμετωπίζουν, παραμένοντας όσο το δυνατόν περισσότερο στη θαλπωρή του σπιτιού τους.

Βασικός στόχος των προγραμμάτων ΑΦ είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που χρειάζονται κατ’ οίκον ΑΦ και η υποστήριξη των μελών της οικογένειάς τους.