ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
 

Νοσοκομείο Υπεύθυνοι Επικοινωνία Διεύθυνση
Ρόδου ΓΑΛΑΝΟΥ, ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ 2241360221 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, 85100 ΡΟΔΟΣ
Κω KAΡΑΝΙΚΑ 22420 54209,54304 και 6945777562 [email protected] 85300 ΚΩΣ