ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
 

Νοσοκομείο Υπεύθυνοι Επικοινωνία Διεύθυνση
Μυτιλήνης ΜΑΚΡΑ, ΠΟΥΛΙΔΑ 2251351411 & 2251351369 Ε. Βοστάνη 48, Τ.Κ.:81100