ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
 

Νοσοκομείο Υπεύθυνοι Επικοινωνία Διεύθυνση
Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΥΤΗΡΗΣ 2661360400 ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ, ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1 , 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ