Κατ’οίκον Νοσηλεία «Άγιος Σάββας»

Κατ Οίκον Νοσηλεία

About Us
  
Το τμήμα παρέχει:
• Περιποίηση κατακλίσεων, φροντίδα στομιών, τραυμάτων και αφαίρεση ραμμάτων
• Τοποθέτηση και αλλαγή καθετήρων (κύστεως, ρινογαστρικού, φλεβοκαθετήρα), φροντίδα κεντρικών καθετήρων
• Λήψη δειγμάτων βιολογικών υγρών (αίμα, ούρα)
• Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς
• Εκτίμηση του πόνου, έλεγχος χορήγησης της αναλγητικής αγωγής
• Μέτρηση και εκτίμηση παραμέτρων (Θερμοκρασία, Αρτηριακή Πίεση, Σφίξεις, οξυμετρία, σακχάρου)
• Υποκλυσμοί, εκπαίδευση ασθενούς και φροντιστών στην ατομική υγιεινή
• Εκτίμηση φαρμακευτικής συμμόρφωσης, εκπαίδευση για την σωστή λήψη της φαρμακευτικής αγωγής
• Εκπαίδευση αυτοφροντίδας ασθενούς

Παρέχεται επίσης ανακουφιστική φροντίδα, εκτίμηση των αναγκών και συνθηκών διαβίωσης, υγιεινής και ασφάλειας του ασθενούς και της οικογένειας, καθώς και σχεδιασμός του νοσηλευτικού πλάνου φροντίδας, με συνεχή επαναξιολόγηση των αναγκών.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στους ασθενείς δωρεάν από το προσωπικό του τμήματος.

Specialities
  • Δημόσιες Δομές