ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Pet Scan

About Us
  
 

ΔΟΜΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΟΠΠΥ 210 6796250
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ 210 6966000
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) 210 6597698
ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 210 61 98 100
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΥΓΕΙΑ»

 

210 686 7199
«ΜΗΤΕΡΑ» 210 686 9000
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 2106962600