ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

Pet Scan

About Us
  
Το τμήμα PET/CT του Ιατρικού Αθηνών λειτουργεί από το Μάιο του 2007 και είναι εγκατεστημένο σε ειδικά σχεδιασμένο χώρο, ιδιαίτερα άνετο και εργονομικό για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους. Είναι εξοπλισμένο με υβριδικό τομογράφο SIEMENS BIOGRAPH 6.

Η μελέτη και ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται από έμπειρη ομάδα Πυρηνικών Ιατρών και Ακτινοδιαγνωστών, εξειδικευμένων στη μέθοδο PET/CT, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση και συνδυαστική ερμηνεία πληροφοριών των δύο διαγνωστικών μεθόδων.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνεται πάντα με συναξιολόγηση των προγενέστερων απεικονιστικών εξετάσεων του ασθενούς, με σκοπό την πιο ακριβή και αξιόπιστη απάντηση στο κλινικό ερώτημα.Στην περίπτωση ασθενών με πρόβλημα κλειστοφοβίας, η εξέταση μπορεί να διενεργηθεί υπό αναισθησία κατόπιν συνεννόησης με τους ιατρούς του τμήματος PET/CT.Οι απαντήσεις των εξετάσεων δίνονται την επομένη εργάσιμη ημέρα, γραπτώς με επισυναπτόμενες αντιπροσωπευτικές εικόνες και την εξέταση PET/CT σε ηλεκτρονική μορφή. Όλες οι εξετάσεις αρχειοθετούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο του νοσοκομείου.

Η απάντηση μπορεί να είναι μεταφρασμένη στην αγγλική ή τη γαλλική, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία του τμήματος PET/CT. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης δεύτερης γνώμης κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία του τμήματος.

Specialities
  • Ιδιωτικές Δομές