Γ.Ν ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤ"

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ είναι τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αττικής και βρίσκεται στην Κηφισιά. Στο νοσοκομείο λειτουργεί Ιατρείο αξιολόγησης και θεραπείας πόνου με υπεύθυνη λειτουργίας τη Διευθύντρια Ε.Σ.Υ. Ζωή Γαμποπούλου.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 9.00-13.00 & Τετάρτη 16.00-18.00

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 – 20.86.677