Γ.Ν ΑΘΗΝΩΝ "ΛΑΪΚΟ"

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Το Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών είναι ελληνικό τριτοβάθμιο δημόσιο πανεπιστημιακό νοσηλευτικό ίδρυμα, ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ. Το ίδρυμα υπάγεται στην 1η Υ.ΠΕ. Αττικής. Διαθέτει πολλές Κλινικές, Εργαστήρια, Τμήματα και Εξωτερικά Ιατρεία.