Γ.Ν ΑΘΗΝΩΝ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο της Αθήνας είναι ελληνικό δημόσιο, πολυδύναμο θεραπευτικό ίδρυμα, ενταγμένο στο ΕΣΥ, η οργανική δύναμη του οποίου ανέρχεται στις 600 κλίνες. Βρίσκεται στην περιοχή των Αμπελόκηπων, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και αποτελεί Πανεπιστημιακό χώρο