Γ.Ν ΑΘΗΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΣ"

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Η Ελπίς είναι νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το αρχαιότερο ενεργό νοσοκομείο της χώρας.

Λειτουργεί Ιατρείο Πόνου το οποίο εντάσσεται στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου