Γ.Ν ΑΘΗΝΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Το Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα είναι νοσηλευτικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα του κέντρου της Αθήνας. Οφείλει την ονομασία του στην Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα στης οποίας τη μνήμη δόθηκε, από τον Βασιλιά Παύλο. Ανήκει στην Α΄ Υγειονομική Περιφέρεια Αθηνών και είναι ενταγμένο στο ΕΣΥ.

Το Ιατρείο Πόνου εντάσσεται μέσα στο Τμήμα Αναισθησιολογίας του Νοσοκομείου.