ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Το Ιατρείο Πόνου εντάσσεται στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου και λειτουργεί Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10.00 π.μ έως 14.00 π.μ