ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Το Ιατρείο Πόνου εντάσσεται στα πλαίσια των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και λειτουργούν καθημερινά απο τις 9.00 π.μ έως 17.οο π.μ