ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου είναι το μοναδικό στον νομό, βρίσκεται στο κέντρο του Καρπενησίου. Υπάγεται στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και έχει υπό την εποπτεία του το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καρπενησίου.

Διαθέτει 59 αναπτυγμένες κλίνες και εφημερεύει καθημερινά.

Το Ιατρείο Πόνου εντάσσεται στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου