ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΚΑΒΑΛΑΣ"

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας λειτουργεί η Μονάδα Ανακούφισης Πόνου. Σκοπός της μονάδας είναι η συνεχής κάλυψη των αναγκών του ασθενούς και της οικογένειας. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και συνεχής φροντίδα ασθενών των οποίων η ασθένεια δεν απαντά σε ριζική θεραπευτική αγωγή (όπως σε περιπτώσεις χρόνιων νεοπλασματικών ή μη νεοπλασματικών παθήσεων).