ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ"

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Το Αναισθησιολογικό Τμήμα λειτουργεί  Εξωτερικό Ιατρείο Πόνου, το οποίο  στεγάζεται  στο ισόγειο του Α’ κτιρίου, λειτουργεί 2 φορές την εβδομάδα, και που  παρακολουθεί  εξωτερικούς  ασθενείς με επώδυνα  σύνδρομα, με οξύ ή με χρόνιο καρκινικό και μη καρκινικό πόνο.