ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ιατρεία Πόνου

About Us
  
Το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου διαθέτει 147 ανεπτυγμένες κλίνες και εφημερεύει καθημερινά

Το Ιατρείο Πόνου εντάσσεται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και λειτουργεί κάθε Τρίτη 9.00 π.μ έως 14.00 π.μ

Τηλέφωνο για Ραντεβού: 2841343606, καθημερινά 11:30-14:30.