ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ

About Us
  
  • ΞΕΝΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΡΙΤΙΚΟΣ

 

Στεγάζεται σε 2 ορόφους και διαθέτει 9 δίκλινα δωμάτια, 3 μπάνια ανά όροφο, 2 κοινόχρηστες κουζίνες και καθιστικό.

 

  • ΞΕΝΩΝΑΣ «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΦΩΤΕΙΝΕΛΛΗ-ΚΡΙΤΙΚΟΥ»

 

Διαθέτει 12 δωμάτια, με τη δυνατότητα φιλοξενίας 28 ανθρώπων

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:

Οι ασθενείς και συνοδοί παραπέμπονται στην υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργό του Ξενώνα και κατόπιν Κοινωνικής Έρευνας, η Τριμελής Επιστημονική Επιτροπή αποφασίζει την εισαγωγή και εγκρίνει.  Το διάστημα φιλοξενίας στη Στέγη δεν μπορεί να ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) συνολικά ημέρες και μπορεί να ανανεώνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία θα κατατίθεται τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη λήξη της φιλοξενίας και στη συνέχεια θα αξιολογείται από τη 3μελή επιτροπή.

Η οικονομική συμμετοχή των διαμενόντων έγκειται στο ποσό των 10 ευρώ το άτομο ανά ημέρα με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ξενώνα.  Στα πλαίσια της διαμονής τους στον Ξενώνα, ο Σύλλογος Πνοή Αγάπης παρέχει
δωρεάν υποστηρικτικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες.

Ήδη λειτουργούν Ομάδα Γνωριμίας και Δημιουργικής Απασχόλησης διαμενόντων στον Ξενώνα καθώς και Ομάδα Χαλάρωσης.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργό του Ξενώνα στο τηλέφωνο 210 6425958.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Για την εισαγωγή στον Ξενώνα απαιτούνται τόσο για τον ασθενή όσο και για τον συνοδό (εφόσον υπάρχει) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.  Αίτηση ενδιαφερομένων κατά την εισαγωγή στον Ξενώνα
α) ασθενούς
β) συνοδού

2. Ιατρική γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού που να αναφέρεται:
α) διάγνωση,
β) προγραμματισμός θεραπείας
γ) διάρκεια θεραπείας.

3. Ιατρική γνωμάτευση  απο Παθολόγο ή απο τον θεράποντα ιατρό  οτι ο ασθενής και ο συνοδός του δεν πάσχουν :
α) δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα (φυματίωση και ηπατίτιδες)
β) μπορούν να συμβιώσουν με άλλα άτομα

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό νόμιμης παραμονής στη χώρα (θεωρημένα από δημόσια υπηρεσία).

5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού προηγούμενου ή δήλωση παρόντος έτους.

6. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από την Κοινωνική Υπηρεσία που παραπέμπεται.

Σε περιπτώσεις εκτάκτων εισαγωγών, οι ασθενείς ή/ και συνοδοί που αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, είναι υποχρεωτικό να
συνοδεύονται για ένα 24 ωρο.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μαζί με την εισήγηση του κοινωνικού λειτουργού του Ξενώνα, υποβάλλονται για την αξιολόγηση και έγκριση του αιτήματος στην Επιστημονική Επιτροπή του Ξενώνα.