Ξενώνας "Σταύρος Νιάρχος" - ΠΑΓΝΗ

About Us
  
Διαθέτει 29 δίκλινα δωμάτια (ήτοι 58 κλίνες) όπου διαμένουν ασθενείς και συνοδοί αυτών, οι οποίοι νοσηλεύονται ή λαμβάνουν θεραπεία σε τμήματα ή κλινικές του νοσοκομείου Πα.Γ.Ν.Η.

Ο Ξενώνας έχει ως σκοπό να εξυπηρετήσει κατά προτεραιότητα:

  • α) Αυτοεξυπηρετούμενους ασθενείς, οι οποίοι προσέρχονται στο Πα.Γ.Ν.Η και χρήζουν συνεχόμενης ημερήσιας νοσηλείας καθ΄ όλη την διάρκεια της θεραπείας (ακτινοθεραπεία, Χημειοθεραπεία κ.λ.π).
  • β) Συγγενείς – συνοδούς βαρέως πασχόντων ασθενών που νοσηλεύονται σε κλινικές του Πα.Γ.Ν.Η και οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν άλλως.
  • γ) Συνοδούς/ασθενών οι οποίοι μεταφέρονται με αεροδιακομιδή από τα γύρω νησιά.
  • δ) Συνοδούς/ ασθενών από οποιαδήποτε άλλη Υγειονομική Περιφέρεια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

  1. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ του ασθενή ή συνοδού, την οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθεύονται από το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας ή να την κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του ΠΑΓΝΗ. (κλικ εδώ)
  2. Απαραίτητη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  3. Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας, εφόσον αιτείται δωρεάν παραμονή στον Ξενώνα.

Οι αιτήσεις κατατίθενται και πρωτοκολλούνται στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 08:00-13:00 τηλέφωνο επικοινωνίας: 2813402701.

Αξιολογούνται όλες οι αιτήσεις και ικανοποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των κενών κρεβατιών που υπάρχουν, αφού οι ένοικοι υπογράψουν το σχετικό έντυπο ότι αποδέχονται τους όρους του νοσοκομείου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, η οικονομική συμμετοχή, ο χρόνος παραμονής, οι υποχρεώσεις των ενοίκων καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.