ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα

About Us
  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας 2513501625 – 1664