ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα

About Us
  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

 

26510 99448