ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

Θράκη

About Us
  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 25510 20287