ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη

About Us
  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

 

2313312305 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α. 2313303110

2313303111

«Θεαγένειο»

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

2313301361
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 2313312309