ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΧΑΙΑΣ

Αχαΐα

About Us
  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Πατρών (Ρίο) 2613 603 000
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

 «Ο Άγιος Ανδρέας» 

2613601927