ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

 • Μαζί με την χειρουργική και την παθολογία – ογκολογία είναι οι τρεις ειδικότητες που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κακοηθειών. Στις αιματολογικές κακοήθειες πρωτεύον ρόλο παίζει ο αιματολόγος – ογκολόγος και ο ακτινοθεραπευτής – ογκολόγος συνήθως συνεπικουρεί.
 • Η εξέλιξη της απεικόνισης (αξονική και μαγνητική τομογραφία, PET CT-scan) και της τεχνολογίας έχουν συμβάλλει τη βελτίωση των ακτινοθεραπευτικών τεχνικών με στόχο την αύξηση του θεραπευτικού αποτελέσματος (έλεγχος της νόσου και ταυτόχρονα περιορισμός των παρενεργειών).
 • Το άλφα και το ωμέγα Η ΕΓΚΥΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, Η ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Η ΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ (ΙΔΑΝΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ).
 • Σε συνδυασμό με εβδομαδιαία χορήγηση σισπλατίνης προσφέρει πολλές φορές την ίαση στους περισσότερους όγκους κεφαλής – τραχήλου καθώς και στα περισσότερα στάδια καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
 • Στις περισσότερες κακοήθειες συνδυάζεται με τη χειρουργική εξαίρεση και τη χορήγηση χημειοθεραπείας ή ανοσοθεραπείας.
 • Η διαδικασία της ακτινοθεραπείας είναι μία αλυσίδα όπου όταν ένας κρίκος της αποδυναμώσει έχει αντίκτυπο στο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
 • Εκτίμηση του ασθενούς. Λήψη ιστορικού και θεραπευτικής απόφασης.
 • Ανάλογα με το είδος της κακοήθειας, το σωματότυπο του ασθενούς και την έκταση της ακτινοβολητέας περιοχής αποφασίζεται σε ποιο μηχάνημα θα κάνει θεραπεία ο ασθενής και ποια τεχνική θα εφαρμοστεί (2D, 3DCRT, IMRT, VMAT). Επίσης εκτιμάται το είδος της θεραπείας (ριζική, επικουρική, παρηγορική, επείγουσα) ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις.
 • Προγραμματίζεται ανάλογα με το θεραπευτικό πλάνο (συνδυασμός με χειρουργική επέμβαση, χορήγηση συστηματικών θεραπειών) και την κλινική εικόνα του ασθενούς.
 • Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της θεραπείας καθορίζεται ένα ραντεβού στο CT-simulation (τμήμα εξομοίωσης). Εκεί και γνωρίζοντας σε ποια περιοχή θα ακτινοβοληθεί ο ασθενής, με τη βοήθεια των κατάλληλων συστημάτων ακινητοποίησης ευθειάζεται ο ασθενής, τοποθετούνται συνήθως 4 tattoos αναφοράς και γίνεται η αξονική τομογραφία σχεδιασμού. Η συγκεκριμένη CT δεν είναι διαγνωστική και περνάει στα συστήματα σχεδιασμού
 • Στα συστήματα σχεδιασμού ορίζεται από τον ιατρό η ακτινοβολητέα περιοχή και τα όργανα που πρέπει να προστατευθούν. Έπειτα ο ακτινοφυσικός καλείται να φτιάξει το θεραπευτικό πλάνο το οποίο ελέγχεται από τον ιατρό, οριστικοποιείται και στέλνεται στο μηχάνημα θεραπείας.
 • Την ημερομηνία έναρξης της θεραπείας ο ασθενής προσέρχεται στο μηχάνημα θεραπείας. Με βάση τις οδηγίες τοποθέτησης που ακολουθήθηκαν στο τμήμα εξομοίωσης αναπαράγεται με ακρίβεια η θέση του σώματος που είχε ο ασθενής στην αξονική σχεδιασμού, ευθειάζεται το σώμα με τη βοήθεια των tatoos (θέση 0) και αυτόματα μετακινείται το κρεβάτι στη θέση θεραπείας.
 • Η ακρίβεια της θεραπείας ελέγχεται με ακτινογραφίες ή με αξονική τομογραφία ενώ ο ασθενής είναι σε θέση θεραπείας. Οι διορθώσεις που γίνονται είναι ακρίβειας χιλιοστού και με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνεται η ακρίβεια στη χορήγηση της θεραπείας.
 • Ο έλεγχος ακρίβειας της θεραπείας, ανάλογα με την περίπτωση, γίνεται καθημερινά ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας που μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 7 εβδομάδες, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, ο ασθενής παρακολουθείται τακτικά για την αντιμετώπιση των πιθανών άμεσων παρενεργειών που μπορεί να εμφανιστούν. Στην αρχή δίνονται οδηγίες διατροφής ή περιποίησης του δέρματος. Παράλληλα εάν χρειάζεται ελέγχεται η αιματολογική τοξικότητα.
 • Με τη λήξη της θεραπείας δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες επανεξέτασης και ελέγχου ανταπόκρισης της νόσου.

ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Τεχνική ακτινοβολίας όπου χορηγείται υψηλή δόση σε μικρή απόσταση. Κύρια εφαρμογή στον καρκίνο του προστάτη, στον ανεγχείρητο καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, στο χειρουργηθέν καρκίνο του ενδομητρίου και του τραχήλου.
 • Μπορεί να εφαρμοστεί ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση και εξωτερική ακτινοθεραπεία.