ΚΕ.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο - ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

About Us
  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ Κ.Ε.Υ.Ε.Ε.Ψ.Ο :

  • Ψυχολογική υποστήριξη εφήβων-νέων ασθενών και επιβιωσάντων (ηλικίας 12-24 ετών)
  • Ψυχολογική υποστήριξης εφήβων-νέων που βιώνουν την ογκολογική ασθένεια ενός μέλους της οικογένειάς τους
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων
  • Ατομική Ψυχοθεραπευτική και συμβουλευτική υποστήριξη για νέους ενήλικες επιβιώσαντες
  • Ομάδα συμβουλευτικής υποστήριξης νέων
  • Εργαστήρια τέχνης και δημιουργίας.