Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας Αθήνας - Νίκος Κούρκουλος

About Us
  
Το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας προσφέρει στους πολίτες ένα άρτια οργανωμένο και εξοπλισμένο περιβάλλον για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.

Περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα και Μονάδες:
• Βραχεία Νοσηλεία Χειρουργικού Τομέα
• Μονάδα Επεμβάσεων Διαδερμικής Βιοψίας Μαστού (Mammotome) (ισόγειο)
• Βραχεία Νοσηλεία Παθολογικού Τομέα
• Μονάδα Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων
• Τμήμα Ελέγχου Νοσηλευτικής Μέριμνας, όπου πραγματοποιείται ο προεγχειρητικός έλεγχος των ασθενών του Χειρουργικού Τομέα και η αξιολόγηση των ασθενών του Παθολογικού Τομέα
• Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα (ισόγειο)
• Τμήμα Διαγνωστικής Μαστού(ισόγειο)
• Βιοπαθολογικά Εργαστήρια
• Τμήμα Ακτινοθεραπείας
• Ιατρείο Πόνου