Κέντρο Ημέρας για την Ψυχολογική Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο – Κ.Η.Ψ.Υ.Α.Κ

About Us
  

Το ΚΗΨΥΑΚ είναι στελεχωμένο από ψυχιάτρους, ψυχολόγους, χοροθεραπεύτρια και κοινωνική λειτουργό, και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • ψυχολογική υποοστήριξη, ατομική και οικογενειακή συμβουλευτική
  • ψυχιατρική παρακολούθηση
  • ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία
  • τεχνικές χαλάρωσης – χοροκινητική θεραπεία
  • κοινωνική υπηρεσία

Οι υπηρεσίες του ΚΗΨΥΑΚ παρέχονται δωρεάν σε άτομα άνω των 18 ετών κατόπιν ραντεβού.