ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΥ - ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

About Us
  
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Διαγνωστικές εξετάσεις
• Ψηφιακές Μαστογραφίες,
• Ψηφιακές Τομοσυνθέσεις,
• Υπερηχογραφήματα Υψηλής Ευκρίνειας
• Ελαστογραφία
Απεικονιστικά καθοδηγούμενες Επεμβατικές πράξεις
• Προεγχειρητικός εντοπισμός αψηλάφητων αλλοιώσεων με τοποθέτηση Hook υπό μαστογραφική (στερεοταξία με τομοσύνθεση) και υπερηχογραφική καθοδήγηση.
• Κατευθυνόμενες παρακεντήσεις με λεπτή (FNA) και χοντρή βελόνα (core biopsy).
• Σήμανση όγκων μαστού με τοποθέτηση marker υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση πριν τη χορήγηση νεοεπικουρικής χημειοθεραπείας
• Ελάχιστα Επεμβατικές Διαδερμικές βιοψίες:
To Σύστημα Στερεοτακτικής Βιοψίας για τις κλειστές αναίμακτες βιοψίες αψηλάφητων βλαβών του μαστού εγκαταστάθηκε και λειτούργησε το 2012. Χρησιμοποιούνται εξελιγμένα συστήματα βιοψίας υποβοηθούμενα υπό αναρρόφηση κενού. Οι βιοψίες εκτελούνται από το Ιατρικό και Τεχνολογικό Προσωπικό του Τμήματος Διαγνωστικής μαστού στο ΚΗΝ Ν. Κούρκουλος, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που διενεργείται υπό τοπική αναισθησία με μαστογραφική ή τομοσυνθετική καθοδήγηση (Tomobiopsy), όπου γίνεται αφαίρεση και αναρρόφηση μικρών τμημάτων ιστού που παρουσιάζουν μαστογραφικό ενδιαφέρον. Χρησιμοποιείται συνήθως για την αφαίρεση ύποπτων ομάδων αποτιτανώσεων.
• Τα εξελιγμένα συστήματα βιοψίας με αναρρόφηση κενού μπορούν να χρησιμοποιηθούν και υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση για την εξαίρεση καλοηθών αλλοιώσεων.