Τμήμα Μαστού - Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

About Us
  
Στο Τμήμα Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ λειτουργεί Τμήμα Μαστού