Τμήμα Μαστού - Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρας

About Us
  
Το Tμήμα Mαστού της Α’ Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το έτος 1979 και βρίσκεται στον 4ο όροφο του Νοσοκομείου

«Αλεξάνδρα», με δύναμη νοσηλείας 18 κλινών. Το εξωτερικό Ιατρείο Μαστού λειτουργεί στον 2ο όροφο της οδού Λαμψάκου 6