Τμήμα Μαστού - Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου

About Us
  
Στο τμήμα εκτελούνται όλες οι σύγχρονες διαγνωστικές – βιοπτικές εξετάσεις και διενεργούνται όλες οι τεχνικές της σύγχρονης Ογκοπλαστικής και Επανορθωτικής χειρουργικής του μαστού.