ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΥ - Α' ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Δημόσιες Δομές

About Us
  
Στη Μονάδα πραγματοποιείται :

  • Διενέργεια ιστολογικής ταυτοποίησης (βιοψίας) ύποπτων ψηλαφητών βλαβών με την εφαρμογή:

α)κυτταρολογικής εξέτασης (FNA, εντυπώματα)

β) βιοψίας δια κόπτουσας βελόνης (core biopsy)

γ) ανοικτής βιοψίας

  • Ιστολογική ταυτοποίηση (βιοψία) ύποπτων ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ βλαβών
  • Ταυτοποίηση (βιοψία) ύποπτων ψηλαφητών βλαβών
  • Χειρουργική Θεραπεία επί ενδείξεων
  • Ογκοπλαστική Χειρουργική – Πλαστική Αποκατάσταση
  • Επικουρική Θεραπεία
  • Συστηματική παρακολούθηση μετεγχειρητικά.

Λειτουργία Μονάδας :

Τρίτη και Πέμπτη, 11:00-14:00.

Για να κλείσετε ή να τροποποιήσετε ραντεβού για εξέταση στα Πρωϊνά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, καλέστε στο 1535 μέσω του αυτοματοποιημένου τηλεφωνικού συστήματος «1535-Γραμμή για την Υγεία».