ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΣΤΟΥ - ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

About Us
  
Η Μονάδα Μαστού, εκτός των χειρουργών περιλαμβάνει συνεργαζόμενους απεικονιστές (τμήμα μαστογραφίας και υπερηχογραφήματος) στα οποία διενεργείται επίσης πλήθος διαγνωστικών εξετάσεων, όπως και κατευθυνόμενων με υπερηχογράφημα βιοψιών. Επίσης διενεργείται προεγχειρητική χαρτογράφηση και σήμανση βλαβών μαστού με χρήση εντοπιστικών αγκίστρων. Η Μονάδα Μαστού συνεργάζεται επίσης στενά με το ογκολογικό τμήμα του Νοσοκομείου (υπεύθυνοι κ Κ. Γεννατάς, κα Β. Μιχαλάκη), με το παθολογοανατομικό εργαστήριο (υπεύθυνη κα Α. Παφίτη), με το κυτταρολογικό εργαστήριο (υπεύθυνη κα Πολίτη), με το ακτινοθεραπευτικό εργαστήριο (υπεύθυνος κ. Κούβαρης) και με το ιατρείο παρηγορητικής φροντίδας (υπεύθυνοι κα Ε. Αργύρα, κα Ι. Σιαφάκα) για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, στον ίδιο χώρο όλων των ασθενών με κακοήθη νεοπλάσματα μαστού.

Από πλευράς χειρουργικής, η μονάδα μαστού πραγματοποιεί όλο το φάσμα των καθιερωμένων επεμβάσεων μαστών, περιλαμβανομένων επεμβάσεων αποκατάστασης σε συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό κ. Μαστοράκο. Σημειώνεται ιδιαίτερα, η πλήρης ανάπτυξη της τεχνικής του λεμφαδένα φρουρού με χρήση μόνο χρωστικής, χωρίς ραδιοϊσότοπο. Με αυτήν την τεχνική αντιμετωπίστηκαν 75 ασθενείς με άριστα αποτελέσματα.