Μονάδα Μαστού - Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά

About Us
  
Χρήσιμα τηλέφωνα Μονάδας :

Τηλ. Εξωτερικού Ιατρείου Μονάδας Μαστού : 213.207.9734
Τηλ. Μονάδας BLES : 213.207.9773
Τηλ. Γραφείου Ιατρών : 213.207.9673
Τηλ. Προϊσταμένης : 213.207.9644