Ιατρείο Μαστού - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ

About Us
  

Το κλινικό έργο του Ιατρείου Μαστού επικεντρώνεται κυρίως στα ακόλουθα:

  • Χειρουργική καρκίνου του Μαστού με όλες τις σύγχρονες τεχνικές π.χ. συρμάτινος οδηγός ή καθοδήγηση υπερήχων για την αφαίρεση και αψηλάφητων βλαβών.
  • Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της μασχάλης με την τεχνική του φρουρού λεμφαδένος, για ελαχιστοποίηση των μετεγχειρητικών προβλημάτων (π.χ. λεμφοίδημα – πρήξιμο άνω άκρων) σε σχέση με τον κλασσικό λεμφαδενικό καθαρισμό.
  • Ογκοπλαστική Χειρουργική και Επεμβάσεις Αποκατάστασης για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, μετά από μαστεκτομή ή επεμβάσεις με διατήρηση του μαστού.
  • Συμβουλευτική κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του μαστού με βάση το ιστορικό και τακτικός προληπτικός έλεγχος. Προφυλακτική χειρουργική σε γυναίκες υψηλού κινδύνου λόγω οικογενειακού ιστορικού ή κληρονομούμενων γονιδίων.
  • Αντιμετώπιση καλοήθων παθήσεων του μαστού.

Ημέρες λειτουργίας: 2 ημέρες/μήνα (Παρασκευή). Ραντεβού μπορείτε να κλείνετε, καλώντας τον αριθμό 14500