Γ.Ν Η Ελπίς, Τμημα Μαστού

About Us
  
Στο Τμήμα Μαστού πραγματοποιούνται :

  • Εκτέλεση της Μαστογραφίας σε καθιστή θέση με ειδική Καρέκλα για όσες έχουν κινητικά προβλήματα.
  • Μαστογραφικό Έλεγχο σε Ύπαρξη Ενθεμάτων Σιλικόνης.
  • Εκτέλεση Υπερηχογραφήματος Μαστών (όπου αυτό κριθεί ως απαραίτητο) με Υπερηχογράφο ULTRASONIX – SONIX OP.ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
    • Μαστογραφίες εκτελούνται κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:30 έως 13:30 (ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: 213 20 39 272 – ΨΗΛΑΦΗΣΗ – ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ – US ΜΑΣΤΩΝ).
    • Η Μαστογραφία συνδυάζεται ΠΑΝΤΟΤΕ με Ψηλάφηση, (είτε στο Εξωτερικό Ιατρείο Μαστού της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας είτε ΜΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗΣ από τον Ιατρό Γυναικολόγο ή Χειρουργό που Ψηλαφά την εξεταζόμενη).
    • Η  Μαστογραφία και το Υπερηχογράφημα Μαστών καλύπτονται από όλα τα ταμεία.