ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΣΤΟΥ"

Δημόσιες Δομές

About Us
  
Το Χειρουργικό Ογκολογικό Μαστού είναι η μοναδική απόλυτα εξειδικευμένη κλινική χειρουργικής ογκολογίας μαστού που λειτουργεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα.

Η κλινική λειτουργεί με αυτή την εξειδίκευση περισσότερο από 30 έτη καθώς το Θεαγένειο πάντα πρωτοπόρο είχε διαχωρίσει από τότε ειδικότητες στις κλινικές της γενικής χειρουργικής.

Εφαρμόζονται όλες τις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές που αφορούν την χειρουργική μαστού με γνώμονα την ογκολογική αντιμετώπιση του ασθενούς.

Σήμερα εφαρμόζεται βιοψία μαστού και λεμφαδένων για την ταυτοποίηση της νόσου πριν οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση, την τοποθέτηση markers για την σήμανση του όγκου και των λεμφαδένων και έχουμε τη δυνατότητα διεγχειρητικής μαστογραφίας του παρασκευάσματος με 3D απεικόνιση μέσω ειδικού μηχανήματος για την ανίχνευση μικροεπασβεστώσεων και την εκτίμηση των ορίων εκτομής τεχνική που δεν υπάρχει σε άλλη κλινική μαστού.

Σε συνεργασία με τους πλαστικούς χειρουργούς υπάρχει δυνατότητα πλαστικής αποκατάστασης στους ασθενείς με καρκίνο μαστού όταν είναι ογκολογικά ασφαλές.

Η κλινική συμμετέχει στο ογκολογικό συμβούλιο μαστού εβδομαδιαίως όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για όλα τα περιστατικά που αντιμετωπίζουμε.

Όσον αφορά τα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν καθημερινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία όπου παρακολουθούνται μετεγχειρητικά οι ασθενείς και οι ασθενείς με παθήσεις μαστού. Οι νέοι ασθενείς εξετάζονται μέσα στην ίδια εβδομάδα. Παράλληλα λειτουργεί και ιατρείο προληπτικού ελέγχου 3 φορές την εβδομάδα.

Το επιστημονικό προσωπικό ( ιατρικό και νοσηλευτικό) διαθέτει πολύχρονη και εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού ασθενών που εξυπηρετούνται.