Προβλήματα γονιμότητας και τρόποι επίλυσης τους​

Ένα από τα βασικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε από το είδος της νόσου και τις θεραπείες της είναι αυτό της γονιμότητας. Είναι σημαντικό να ενημερωθείτε από τον θεράποντα ή τους θεράποντες γιατρούς για το κατά πόσο μπορεί το είδος του καρκίνου που εμφανίσατε και οι θεραπείες που θα εφαρμοστούν μπορεί να επηρεάσουν την γονιμότητα σας και ποιες επιλογές έχετε για να την διατηρήσετε.

O πόνος είναι μια προσωπική εμπειρία, η δε προηγούμενη εμπειρία (μνήμη πόνου) καθώς και το ατομικό χαρακτηριολογικό προφίλ παίζουν καθοριστικό ρόλο γι’αυτό και θα πρέπει να είναι σεβαστή η αναφορά κάθε ατόμου που πονάει.
Η αδυναμία ορισμένων ατόμων να εκφραστoύν (βρέφη, ΜΕΘ, άννοια κ.ά.) δεν σημαίνει ότι δεν πονάνε.

Η συζήτηση γι’ αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντική και πρέπει να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τις επιλογές που υπάρχουν και τις ιδιαιτερότητες τους, έτσι ώστε οι αποφάσεις σας να πατούν σε στέρεες βάσεις

Στη συζήτηση με τους θεράποντες θα πρέπει να σας δώσουν κατανοητές και πλήρεις απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

 • Ο καρκίνος που εμφάνισα και οι θεραπείες του μπορεί να μου επηρεάσουν την ικανότητα τεκνοποίησης;
 • Πρέπει να αποφύγω να μείνω έγκυος για κάποιο χρονικό διάστημα και για πόσο;
 • Έχω την ευχέρεια να επιλέξω ανάμεσα σε θεραπείες που επηρεάζουν και σε θεραπείες που δεν επηρεάζουν τη γονιμότητα; Και ποια είναι τα θεραπευτικά αποτελέσματα των διαφορετικών επιλογών;
 • Το πρόβλημα της γονιμότητας που θα προκύψει θα είναι μόνιμο ή προσωρινό;
 • Τι μου προτείνετε να κάνω για να τη διατηρήσω την ικανότητα μου για μελλοντική τεκνοποίηση ( ποιοι είναι οι τρόποι για να τη διατηρήσω)
 • Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα τους; Τι ποσοστά επιτυχία και αποτυχίας έχουν; Ποιο είναι το οικονομικό κόστος; Τα ασφαλιστικά ταμεία το καλύπτουν;
 • Η δική σας συμβουλή για την περίπτωση μου ποια είναι; Υπάρχει κάποιος γιατρός ειδικός για αυτό το θέμα με τον οποίον συνεργάζεστε και μπορείτε να με παραπέμψετε για να με συμβουλεύσει;
 • Πώς θα γνωρίζω αν η γονιμότητα μετά τη θεραπεία θα έχει επηρεαστεί;
 • Σε πόσο καιρό θα έχω πάλι φυσιολογική περίοδο;
 • Η τεκνοποίηση μετά από τη νόσο και τις θεραπείες της είναι επικίνδυνη για μένα ή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο παιδί;

Επιλογές Διατήρησης Γονιμότητας σε γυναίκες με την διάγνωση του καρκίνου

Ο 21ος αιώνας έχει εξοπλίσει τους θεράποντες ιατρούς με ένα μεγάλο «οπλοστάσιο» θεραπευτικών επιλογών.

Στην σύγχρονη θεραπεία του καρκίνου, η θεραπευτική μας φαρέτρα εμπεριέχει την δυνατότητα να επιλέξουμε την κατάλληλη αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία για το κάθε είδος καρκίνου, προχωρώντας σε εξατομίκευση της θεραπευτικής προσέγγισης για κάθε ασθενή.

Σε πολλές περιπτώσεις  χρειάζονται και συνδυασμοί θεραπειών, που μπορούν να συμπεριλαβαίνουν  προσέγγιση με χειρουργικά, χημειοθεραπευτικά και ακτινοθεραπευτικά μέσα.

Κάποιες όμως φόρες, οι θεραπείες που ενδείκνυνται επηρεάζουν την γονιμότητα της γυναίκας, για κυρίως δυο λόγους:

 • είτε επειδή είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν χειρουργικά η μήτρα, οι σάλπιγγες η οι ωοθήκες.
 • είτε επειδή οι θεραπείες έχουν κάποιο βαθμό τοξικότητας προς τα αναπαραγωγικά όργανα της γυναίκας.

Πλέον υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης της γονιμότητας για καρκινοπαθείς γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Οι σημερινές επιλογές δίνουν την ευκαιρία σε χιλιάδες γυναίκες να προσεγγίσουν με επιτυχία το όνειρο της τεκνοποίησης, και θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά για την κάθε γυναίκα σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό, τον ογκολόγο, τον γυναικολόγο της και τον ειδικό γυναικολόγο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Οι επιλογές διατήρησης γονιμότητας αυτές είναι οι έξης:

 • Η κατάψυξη ωαρίων. Με αυτή την μέθοδο γίνεται διέγερση των ωοθηκών με κατάλληλες μεθόδους, ώστε να παραχθούν ωάρια, πριν την έναρξη των θεραπειών. Τα ωάρια συλλέγονται με προσοχή, αξιολογούνται και καταψύχονται, ώστε να μπορούν να γονιμοποιηθούν σε μελλοντική ημερομηνία όταν αυτό ζητηθεί.
 • Η κατάψυξη ωοθηκικού ιστού. Με μια απλή χειρουργική επέμβαση, συνήθως με λαπαροσκόπηση, αφαιρούνται οι ωοθήκες, οι οποίες καταψύχονται μετά από κατάλληλη επεξεργασία. Αυτή η μέθοδος δίνει την δυνατότητα για μελλοντική μεταμόσχευση του ωοθηκικού ιστού μετά το πέρας των θεραπειών της γυναίκας.
 • Η μετάθεση των ωοθηκών. Με αυτή την μέθοδο, μετακινούνται χειρουργικά οι ωοθήκες σε διαφορετική θέση μέσα στο σώμα της γυναίκας, ώστε να απομακρυνθούν από το πεδίο ακτινοθεραπείας.
 • Η παρένθετη μητέρα. Σε περιπτώσεις όπου έχει αφαιρεθεί η μήτρα της γυναίκας ή όταν δεν θεωρείται ασφαλής μια εγκυμοσύνη στην ίδια την γυναίκα, τότε ενδείκνυται η συνεργασία με παρένθετη μητέρα, η οποία κυοφορεί το έμβρυο σε μια κανονική εγκυμοσύνη και τελικά τίκτει το νεογέννητο είτε με φυσιολογικό τοκετό είτε με καισαρική τομή.