ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΚΑΛΟ
ΣΚΟΠΟ

Ελά και εσύ μαζί μας
στην ομάδα του AriadniProject

Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία σας προσφέρει εθελοντική απασχόληση, για να μπορείτε να προσφέρετε την αγάπη σας και να απασχοληθείτε δημιουργικά και ευχάριστα. Δεν πρόκειται για εργασία, πρόκειται για προφορά σε καλό σκοπό που δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης, αλλά προσαρμόζετε στη δική σας διαθεσιμότητα.

Δεν αμείβουμε με χρήμα (καλύπτουμε μόνο τα έξοδα σας), αλλά με κάτι περισσότερο: με τη χαρά της ικανοποίησης ότι συμμετέχετε μαζί με άλλους συνανθρώπους σε κάτι πέρα από το ατομικό συμφέρον, σε κάτι που διευρύνει τους ορίζοντες και σπάει την απομόνωση του στενού περιβάλλοντος για να ενωθεί σ’ ένα μεγάλο εμείς και έτσι να νοιώσει ο καθένας μας την αγαλλίαση που πηγάζει από την ευγνωμοσύνη των ευεργετούμενων από τις δράσεις μας.

Μπορείτε να βοηθήσετε:

  • συμμετέχοντας στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης,
  • στην προετοιμασία του ενημερωτικού υλικού
  • στη σύνταξη του περιεχομένου των ιστοσελίδων μας
  • στην μετάφραση ξένων κειμένων
  • στην αναζήτηση στοιχείων σχετικά με τη φροντίδα στον καρκίνο
  • στην παρασκευή και μοίρασμα δώρων ή υλικών

Επίσης:

  • Στην υποστήριξη ασθενών στο σπίτι τους
  • Στην μεταφορά τους προς και από το νοσοκομείο
  • Στη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με ασθενείς και φροντιστές αν και εσείς έχετε βιώσει την εμπειρία του καρκίνου

Και πολλά άλλα….

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

Για κάποιες απασχολήσεις χρειάζεται ειδική εκπαίδευση (κυρίως για την επαφή με ασθενείς και φροντιστές)
Μπορείτε να μας αναφέρετε τις ικανότητες και τη διαθεσιμότητα σας ( π.χ. είμαι γνώστρια της αγγλικής γλώσσας και μπορώ να βοηθήσω σε μεταφράσεις ή στην αλληλογραφία, κάνω σκίτσα και μπορώ να φτιάξω κάποια για το ενημερωτικό υλικό σας κ.λ.π.)